Moster Amfi var med på feiring av Regionalt Pilegrimssenter Bergen

Regionalt pilegrimssenter Bergen er eit av fire regionale pilegrimssentre langs Kystpilegrimsleia. Tirsdag 29. mars var det offisiell opning av senteret, med Moster Amfi og andre viktige aktørar som gjester. Regionalt Pilegrimssenter har som oppgåve å tilrettelegga hjelp og støtte til pilegrimer, næringsliv, organisasjoner og interessenter, ved dei fem sørligaste nøkkelstadene i Vestland fylke. Dei fem […]

Bygging av tradisjonell kalkomn i Mostratunet

Mosterhamn var eit av Vestlandet sine viktigaste kalksentra i gamle dagar. Her tok ein ut marmor og brant kalk frå middelalderen til moderne tid. Moster gamle kyrkje, blei i stor grad bygd av dei lokale ressursane. I historiske omgjevnader vart det invitert til kurs i tørrmuring og bygging av tradisjonell kalkomn i vinterferien. I dag […]