Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024

Informasjonskapslar

Kva er informasjonskapslar?

Ein informasjonskapsel, òg kalla «cookie», er ei lita tekstfil som blir kryptert og lagra av nettlesaren på din maskin. Informasjonskapslar frå nettstaden vår inneheld ingen personleg informasjon om deg. Du kan når som helst deaktivera bruken av informasjonskapslar via innstillingane i nettlesaren din.

Kvifor bruke informasjonskapslar og kva type brukar me?

Me brukar ulike informasjonskapslar til anonyme, statistiske analysar, primært i Google sitt analyseverktøy for besøksstatistikk. Statistikk blir registrert anonymt, og kan ikkje tilbakeførast til kvar enkelt brukar.

Eit analyseverktøy som blir nytta for å analysere nettstadstrafikk og bruksmønstre. Dataa blir nytta til å forbetre brukaropplevinga av nettstaden. Dataa som blir samla inn blir lagra på Google sine tenarar. Alle opplysningar er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Den siste informasjonskapselen sida vår nyttar, blir brukt til å sjå om du har valt å stenga varselet om informasjonskapslar. Kapselen gjer at du slepp å bli varsla om at sim.as nyttar informasjonskapslar kvar gong du besøker sida vår. Kapselen lagrar ikkje personleg informasjon, og kan ikkje tilbakeførast til sluttbrukar.

Administrering av informasjonskapslar

Du kan administrera informasjonskapslar direkte i nettlesaren, anten gjennom å slette dei eksisterande eller hindre nye i å bli lagra. Dei fleste nettlesarar tilbyr også «inkognito-modus», som forhindrar at kapslane blir lagra i ein enkelt sesjon. Du finn meir informasjon på nettlesaren sine hjelpesider.

Hugs at informasjonskapslar berre gjeld for den enkelte nettlesaren på éin enkelt eining. Om du til dømes lager reglar eller slettar kapslar i Chrome på mobiltelefonen din, vil ikkje desse innstillingane gjelde for Firefox på laptopen din. Det finns likevel nettlesarar som synkroniserar på tvers av einingane.

Slik administrerer du informasjonskapslar (nettvett.no)

Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024