Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024

Om oss

Dette er Moster Amfi

I ei nedlagd marmorgruve ligg Moster Amfi – og kyrkjehistoriske senter idyllisk til. Moster Amfi si viktigaste oppgåve er formidling av den nasjonale kyrkjehistoria som har sitt utspring i to viktige hendingar på Moster; kristninga av Noreg i 995 og kristenretten som vart sett på Mostratinget i 1024. Moster Amfi tek vare på ein del av Olavsarven. Forutan å vera eit formidlingssenter, fremmar Moster Amfi kunst og kultur og jobbar for å vera eit attraktivt reisemål.

Opningstider

Opningstider:

Tysdag: kl. 12:00 – 15:00. (Open kafè og Bømlo Folkebibliotek er representert i Biblioteksfilialen).

Onsdag: kl. 12:00 – 16:00. (Biblioteksfilialen er open for henting av bøker). 

Me har ope på førespurnad, både helger og ettermiddag/kveld, heile året.

Ta kontakt for guida omvising (min.10 pers), kurs, møter og konferansar, samt ulike type selskap.

Det kan vera avik i høve Moster Amfi sine opningstider, grunna private arrangement.

Dei permanente utstillingane er opne på forespørsel i opningstida.

MOSTER GAMLE KYRKJE

FRÅ HEIDENDOM TIL KRISTENDOM

STEINRIKET BØMLO

Billett kjøper dykk i Moster Amfi sin kafe.

I Moster Amfi kan du utforska fortid og notid – på eiga hand eller med andre!

 

Praktisk info

Universell utforming

Mykje av området vårt er tilpassa universal utforming.

Kart over området

Våre samarbeidspartnarar og sponsorar

Hovudsamarbeidspartnarar

Geopark Sunnhordland

Moster Amfi
Tora mostrastongsveg 2
5440 Mosterhamn

Fortidsminneforeningen Hordaland

Klostergaten 28
5005 Bergen

Hordaland avdeling har kontor i foreningens eiendom Stranges Stiftelse.

Moster 2024

Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter
Postboks 18, 5447 Mosterhamn

Hovudsponsorar

Tilsette og styret

Tilsette

Styret

Frode Urangsæter

Styremedlem

Sigbjørn Framnes

Styremedlem

Arild Steinsland

Styreleiar

Solfrid Sønstabø Stavland

Nestleiar

Meny

Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024

Generell førespurnad

Hugs å skrive inn namn, telefonnummer og/eller e-postadresse slik at me kan få tak i deg om din førespurnad.