Ella Marie Hætta Isaksen – årets prisvinnar av Tora Mostrastongprisen!

Moster Amfi gratulerer Ella Marie Hætta Isaksen som årets prisvinnar av Tora Mostrastongprisen! Ei veltalande, engasjert ung kvinne!Samtalen mellom Halvor Folgerø og Ella Marie vart ein augneopnar for ein fullsatt Steinsal, kor prisvinnaren fortalte om kor engasjementet for den samiske kulturen kjem frå og kva det kostar. Det samiske folket har mista mykje av identiteten […]

<strong>«MISERABILES PERSONAE» I MOSTER AMFI</strong>

Velkomen til utstillinga «MISERABILES PERSONAE – dei svake i samfunnet» i Moster Amfi. Utstilinga er open: KL. 11.00 – 16.00 (tirsd.-sønd.) Gratis for born. ‍Velkomen til vandreutstillinga om Magnus Lagabøters Landslov, ei utstilling som oppmuntrar til leik og læring. Utstillinga er laga for både barn og vaksne, og passar godt for ulike aldersgrupper som ønsker å læra […]

8 mill til bygg og anlegg i Moster Amfi!

8 mill til Moster Amfi framfor markeringa av Kristenretten i Landslov-jubileet 2024. I samband med 750 års jubileet for Magnus Lagabøte si Landslov vil Vestland fylkeskommune ha markeringar fleire stader med arrangement relatert til både kulturliv og forsking. Moster vil stå sentralt i jubileet sidan ein vil sette søkjelyset på Kristenretten til Landslova. Derfor løyver […]

Daniel Kvammen – Konsert

Velkomen til konsert med Daniel Kvammen i Moster Amfi. Konserten er ein del av Mostradagane 2022 og ein del av feiringa av jubileumet, Moster 2024.

Mostraspelet – I slik ei natt

Velkomen til Mostraspelet – I slik ei natt

Om lag 80 skodespelarar vil fylle scena i Moster Amfi 2.-4. juni.

Nytt høve til å skaffe deg billetter til denne storslåtte framsyninga allereie no.
Me ser fram imot ein vår og sommar kor me endeleg kan samlas til gode kulturopplevingar att.