8 mill til bygg og anlegg i Moster Amfi!

8 mill til Moster Amfi framfor markeringa av Kristenretten i Landslov-jubileet 2024. I samband med 750 års jubileet for Magnus Lagabøte si Landslov vil Vestland fylkeskommune ha markeringar fleire stader med arrangement relatert til både kulturliv og forsking. Moster vil stå sentralt i jubileet sidan ein vil sette søkjelyset på Kristenretten til Landslova. Derfor løyver […]