Ella Marie Hætta Isaksen – årets prisvinnar av Tora Mostrastongprisen!

Moster Amfi gratulerer Ella Marie Hætta Isaksen som årets prisvinnar av Tora Mostrastongprisen! Ei veltalande, engasjert ung kvinne!Samtalen mellom Halvor Folgerø og Ella Marie vart ein augneopnar for ein fullsatt Steinsal, kor prisvinnaren fortalte om kor engasjementet for den samiske kulturen kjem frå og kva det kostar. Det samiske folket har mista mykje av identiteten […]

Mostraspelet – I slik ei natt

Velkomen til Mostraspelet – I slik ei natt

Om lag 80 skodespelarar vil fylle scena i Moster Amfi 2.-4. juni.

Nytt høve til å skaffe deg billetter til denne storslåtte framsyninga allereie no.
Me ser fram imot ein vår og sommar kor me endeleg kan samlas til gode kulturopplevingar att.