Moster 2024

Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter Postboks 18, 5447 Mosterhamn