Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024

Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter
Postboks 18, 5447 Mosterhamn

Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024