Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter
Postboks 18, 5447 Mosterhamn