Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024

Vandreteater på Vetahaugen

Date

jun 03., 2023

Time

11:00 - 11:45
Korleis var det å leve på Moster etter kristninga av Noreg? Ein generasjon er gått sidan Olav Haraldsson vitja Moster og kristenretten vart satt. I dette vandreteateret møter vi folket som bur på Moster no. Vi får sjå korleis den yngre generasjonen som har vakse opp med nyetrua og den eldre generasjonen, som hugsar tida før, finn seg til rette og lev kvardagsliva sine og vi får høyre sagn og myter og kva dei tenkjer på.
Dette er ei familieframsyning. Vi føl forestillinga frå inngangen til Moster Amfi over Vetahaugen og til Moster gamle kyrkje. Forestillinga varer om lag 45 minutt.
Produksjon av Bømlo Teater, i samarbeid med Moster Amfi og Moster 2024.
Forestilling kl 11 og 14.30 laurdag 3. juni 2023. Oppmøte ved inngong til Moster Amfi

Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024