Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024

Date

aug 27., 2022

Time

17:00 - 18:30

LAND

Korleis landskapet formar oss.

Ei uvanleg og oppslukande framsyning av dans, stemme og musikk, Laga spesielt for Moster Amfi på Bømlo, inspirert av det vestlandske landskapet.

LAND utforskar den intrikate forteljinga mellom menneske og landskap, samspelet mellom det indre og ytre, og korleis landskapet rører, om ikkje formar oss. Ved å flette saman dans, stemme og poesi, vil LAND omsetje dei fysiske og emosjonelle elementa i landskapet rundt seg.

Framsyninga vil starte med eit verk laga og vist av ungdommar frå lokale områder rundt Bømlo, Stord og Haugesund. Denne delen vil leie inn i den profesjonelle framsyninga kor også dansarane og vokalistane har ei nær tilknytting til vestlandet.

 

Ein framsyning av Anna-Lise Marie Hearn, Co-produsert av Moster 2024.

 


Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024