Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024

Familiesøndag

Date

okt 11., 2020

Time

12:00 - 15:30

Start og avslutt haustferien i Moster Amfi. Me har open kafe med varm mat og kaffimat.

Familieguiding og guiding i kyrkja på faste tidspunkt. Aktivitetar for born i svalgangen.

Retningslinjer for Covid-19 vert fulgt heile vegen.


Timeplan

Tidspunkt for guiding

12:00 -
Familieguiding
Guiden vår tar små og stor barn med 1000 år tilbake i tid og fortel om korleis kvardagen i vikingtida var. Passar for alle aldrar.
13:00 -
Full omvisning, oppstart med kyrkja
Bli med inn i det som blir omtalt som Norges eldste bygg. Guiden vår loser veg gjennom historia frå heidendom til kristendom
14:00 -
Familieguiding
Guiden vår tar små og stor barn med 1000 år tilbake i tid og fortel om korleis kvardagen i vikingtida var. Passar for alle aldrar.

Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024