Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024

Amfisalen

Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024