Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024

År 995

Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024