Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024

År 1024

Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024