Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024

Moster Gamle Kyrkje

Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024