Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024

Tysdagstema: GEOPARK SUNNHORDLAND

Date

mar 15., 2022

Time

13:00 - 14:00

Velkomen til gratis seminar om Geopark Sunnhordland, i Moster Amfi sin kafè!

I bibliotekstida i Moster Amfi kan dei som ønsker kome og høyre på dagleg leiar i Geopark Sunnhordland, Brynjar Stautland, fortelje entustiastisk og spanande om Geopark Sunnhordland. Kva er ein geopark? Kvifor har Sunnhordland fått status som geopark? Kva finst av spanande geologi på Bømlo og i resten av regionen? Dette og mykje meir vil de få høyre om på tysdag!

Dette er eit gratis tilbod ut til alle!

Det vert høve til å kjøpe Vikingvaffel, te og kaffi.


Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024