Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024

Date

mai 29., 2024

Time

8:00 - 20:00

Feira fortid – forma framtid!

Frå maktsamfunn til rettssamfunn – Kristenretten 1000 år

Jubileumsfest Moster 2024
29. mai–2. juni 2024
https://moster2024.no/jubileumsveka

Nasjonaljubileum på Moster 1024-2024