Kulturløype kart

Post 1 MOSTERHAMN
Hamna har vore eit viktig knutepunkt til omverda,
frå vikingtida til dag.

 

POST 2 KALKOMNEN
Kalkomnar var det mange av i dette distriktet. Dette
er ein av dei best bevarte i regionen.

 

POST 3 KONGESTEINEN
Er dette den gamle tingsteinen frå Mostratinget?

 

POST 4 GAMLAKYRKJA
Moster kyrkje har vore rekna for Norges eldste
kyrkje med den tilknyting ho har til den første kristningssoga.

 

POST 5 MINNESTØTTENE
Støttene er reist over dei mest sentrale personane i
kristningssoga her på Moster, Olav Trygvason, Olav
Haraldsen og biskop Grimkjell.

 

POST 6 STATUEN AV TORA MOSTRASTONG
Statua står her som ein hyllest til Tora Mostrastong,
kvinna som fødde Håkon den Gode.

 

POST 7 PLANTER RUNDT AMFIET
Kalkhaldige bergartar, fuktig og mildt klima skaper
ein artsrik flora. Fleire artar er her funne for første
gong i Noreg.

POST 8 TRUA FUGLEARTAR.
l Noreg er det 248 hekkande artar, 78 artar er truga.
58 arter på raudartlista er registrert på Bømlo, 23 av
desse er registrert hekkande.

 

POST 9 OLAVSHOLA, VETAHAUGSHOLA
Djup hole ned i fjellet som det er knytt segner til.

 

POST 10 VETAHAUGEN
Vete – Varde. Utsynstad både i gamal tid og notid.

 

POST11 OLAVSKJELDA
Ei naturleg kjelde som ifølgje tradisjonen skulle ha
helsegjevande vatn.

 

POST 12 MOSTER AMFI
Kyrkjehistorisk senter og kjent kulturarena.

 

Post 13 TOLLHAGEN
Tollhagen har tent Tollvesenet frå midten av 1700-
talet, og fram til stasjonen vart nedlagd i 1900.

 

POST 14 GEOLOGIEN PA BØMLO
Geologien på vestlandet generelt og Bømlo spesielt
er unik.

 

POST 15 GRUVEDRIFTA l MOSTERHAMN
l heile Mosterhamn finn du merke etter gruvedrift
etter marmor og kalkstein. Her har vore drift frå mellomalderen
fram til våre dagar.

 

POST 16 GRUVEPARKEN.
Rekreasjonsområde under oppbygging.