Steinriket Bømlo seminar

  • 11:00

 

 

 

 

Tina Granados og Øystein J. Jansen – engasjerte foredragshaldarar i 2017. Foto: Geir Einarsen

Det nærmar seg «Vårens kjekkaste eventyr» på Bømlo!
Våre eminente foredragshaldarar kjem tilbake for å dela sin geologiske og arkeologiske bømlokunnskap med stadig fleire sunnhordlendingar.

Laurdag 21. april kl. 11-16 FOREDRAG i Amfisalen

Kl. 1100-1115 Velkommen til seminar v/Ola Ersland

Kl. 1115-1200 «Frå istid til mellomistid – om den lange vandringa frå Afrika til Bømlo.» v/geolog John Inge Svendsen, UIB

Kl. 1200-1230 Pause

Kl. 1230-1315 «Kvifor så mykje snakk om plast? Ei kjapp innføring i «allemannskunnskapen» og problematikken rundt plastforureining» v/geokjemikar Linn Merethe Brekke Olsen

Kl. 1315-1400 Lunsj

Kl. 1400-1445 «Gullet på Bømlo – tilbakeblikk på 20 år som gullgravar på Lykling» v/gullgravar Niels J. Abildgaard

Kl. 1445-1500 Kaffipause

Kl. 1500-1545 «I dypet  er historien stille»film og foredrag om dykking i gruvegangane på Lykling v/grottedykkarane Halvard Opheim & Sigurd Bowitz

Kl. 1545-1600 Oppsummering

Søndag 22. april kl. 1100-1400 EKSKURSJON til Gullgruvene på Lykling med gullgravar Niels Abildgaard som omvisar.

Vel møtt til to spanande dagar i Steinriket Bømlo!

Påmelding: tlf. 53 42 66 20 eller post@mosteramfi.no. Seminar begge dagar kr. 500,-. Lunsj laurdag kr. 250,- kan bestillast ved påmelding.

Meir info om Steinriket Bømlo på www.steinriketbomlo.no