Mostraspel-utstilling 20.05-18.06

  • 12:00

Liv Sørvaag

Liv Sørvaag er årets Mostraspelutstillar. Ho tok kunstutdanninga si ved Kunstskulen i Rogaland, men er og utdanna dekoratør og har gått husflidskulen i Stavanger. Ho held til i Kunstneraterlierene ved Smedasundet i Haugesund saman med andre kunstnarar.

Liv Sørvaag har sidan 1999 hatt ei rekkje kollektivutstillingar og fleire separatutstillingar i regionen. Ho arbeider med ulike uttrykksformer innan maleri, tegning, grafikk og noko skulpturarbeider. Det er tredje gongen ho stiller ut i Moster Amfi.

Arbeida til Sørvaag beveger seg mellom figurasjon, symbol og abstrakte tema der innfallsvinkelen til biletspråket er intuitivt og ekperimenterande.

Offisiell opning: Laurdag 20. mai kl. 12.00
Opnar: Torleif Stokke
Musikkinnslag: Vilde Stokke