«Martin Luther 1483-1546» – Foredrag ved Oddvar Johan Jensen

  • 17:00

Martin Luther 1483-1546
Munken som bare ville reformere kirken

Foredrag ved Oddvar Johan Jensen, professor i kyrkje- og teologihistorie ved NLA Høgskolen Bergen.

Et foredrag om utgangspunktet for Luthers reformarbeid og hvordan han etter hvert ble fanget i et hendelsesforløp der han selv mistet kontrollen. Det startet i 1517 med de berømte 95 avlatstesene.

I løpet av et par år ble også en rekke andre spørsmål satt på dagsordenen, både spørsmålet om pavens autoritet og en rekke andre teologiske lærepunkter. Allerede i 1520 var Luthers posisjon i hovedsak klar, men noen spørsmål arbeidet han videre med helt frem til sin død.

Billettar på www.bomlo.net