JereMaya

  • 17:00

I 2017 var JereMaya deltakar i The Voice på Tv2 kor han kom så langt som til 4.liverunde og hadde Morten Harket (A-ha) og Yosef Wolde-Mariam (Madcom) som mentorar. JereMaya er sterkt tilstades på scenen.

Med ein solid vokal kjem dette til å bli ei fantastisk konsertoppleving!

Billettar på www.bomlo.net