«Globale klimaendringar» Foredrag v/ kommunikasjonssjef i Wärtsilä, Jane Jünger

  • 11:00

Kommunikasjonssjef i Wärtsilä i Norge, Jane Jünger, kjem til Moster amfi for å snakka om Klimaendringane, korleis det grøne skiftet kan gje muligheter for den lokale industrien vår og kva me alle kan gjera for å bidra i rett retning. Ho er medlem av den verdsomspennande organisasjonen Climate Reality, leia av tidlegare Visepresident og Nobelsfredsprisvinnar Al Gore,  – og gir oss også ein liten rapport frå møtet med den verdskjende klimaaktivisten.

Påmelding gjennom bomlo.net