Førjulsfest på Moster

  • 13:00

Juleutstillarane våre vil vera tilstades frå kl. 13.00.

Julefortelling for barna kl. 14.00 og kl. 14.30! Velkommen!!