Opningstider:

15. mai – 25. juni 2017  

Måndag – fredag kl. 10-15
Søndag kl. 13-17 

Nye opningstider frå 26. juni

 

Omvisingstider sommar 2017:
Moster gamle kyrkje, utstillinga «Frå heidendom til kristendom»
og bergverksutstillinga «Steinriket Bømlo»

21. mai – 25. juni
Søndag: Kl. 13, 14, 15 og 16

26. juni – 6. august
Måndag – laurdag: Kl. 12, 13, 14, 15 og 16
Søndag: Kl. 13, 14, 15 og 16

7. – 27. august
Søndag: Kl. 13, 14, 15 og 16

Omvising for grupper kan tingast heile året.