Opningstider:

 

Tysdag – fredag kl. 10-15
Søndag kl. 16 – 19

 

Omvisingstider sommar 2018:
Moster gamle kyrkje, utstillinga «Frå heidendom til kristendom»
og bergverksutstillinga «Steinriket Bømlo»

27. mai – 1. juli
Søndag: Kl. 13, 14, 15 og 16

2. juli – 12. august
Måndag – laurdag: Kl. 12, 13, 14, 15 og 16
Søndag: Kl. 13, 14, 15 og 16

13. – 26. august
Søndag: Kl. 13, 14, 15 og 16

Omvising for grupper kan tingast heile året.