Opningstider:

28. august 2017 – 20. juni 2018

Måndag – fredag kl. 10-15
Søndag kl. 16 -19  

 

Omvisingstider sommar 2018:
Moster gamle kyrkje, utstillinga «Frå heidendom til kristendom»
og bergverksutstillinga «Steinriket Bømlo»

27. mai – 24. juni
Søndag: Kl. 13, 14, 15 og 16

25. juni – 5. august
Måndag – laurdag: Kl. 12, 13, 14, 15 og 16
Søndag: Kl. 13, 14, 15 og 16

6. – 26. august
Søndag: Kl. 13, 14, 15 og 16

Omvising for grupper kan tingast heile året.