Amund Enger 17. september kl. 17.00

Kategoriar: sistenytt

«Einsamflygar» – Halldis Moren Vesaas sine dikt får tonefylgje av komponisten
og songaren Amund Enger. På konserten har han med seg Helge Lilletvedt, tangenter og Calle Apeland, bass.